Pressmeddelande - May 7, 2018

Pressmeddelande – Roslöv och Fasadsystem utökar samarbetet och blir partners.
 

Roslöv och Fasadsystem har tecknat avtal om att Fasadsystem förvärvar aktier i Roslöv. Förvärvet är en del av en tillväxtstrategi för att kunna möta morgondagens krav och önskemål på bästa sätt.

Förvärvet skapar större möjligheter och vi utökar ett redan fungerande samarbete ytterligare. Tillträde sker omgående.

I samband med förvärvet kommer Fasadsystems delägare Tommie Standerth gå in som VD i Roslöv. Tommie kommer också sitta kvar i sin tjänst på Fasadsystem. Bolagen kommer fortsätta bedriva sina verksamheter på var sitt håll med framförallt ökat och förbättrat samarbete i fokus.

Fasadsystems förvärv av del i Roslöv stärker bägge bolagens erbjudande av produkter till dörr och glasfasadbranschen. Vårt tidigare samarbete kan utökas och vi kan få ett större inflytande i branschen och på så sätt kunna erbjuda fler produkter/tjänster till våra kunder” säger Håkan Sävås, delägare och vvd i Roslöv.

Fasadsystem och Roslöv har haft ett nära och väl fungerande samarbete under flera år. Vi har liknande syn i många frågor och detta köp är en del i att stärka dessa band ytterligare. Våra varumärken strävar efter ständig utveckling, hålla våra anställda välmående samt våra kunder i framkant” säger Tommie Standerth, delägare av Fasadsystem och ny VD Roslöv.
För ytterligare information vänligen kontakta:

Tommie Standerth, verkställande direktör Roslöv, tel. 0766 23 23 70

Håkan Sävås, vice verkställande direktör Roslöv, tel. 031 84 09 53

Rainer Standerth, verkställande direktör Fasadsystem, tel. 0705 53 41 55

Årets Företagare i Lerum 2017 - November 22, 2017

Våra ägare Rainer och Tommie Standerth har vunnit priset som årets företagare i Lerum.

ÅF 2017_Lerum_JPG

Ny Företagsbroschyr - November 4, 2014

Nu har vår nya företagsbroschyr kommit från tryckeriet.
Kontakta oss så skickar vi Er ett exemplar som visar ett urval av vad vi gjort genom åren,
samt de olika områdena vi jobbar inom.

Eller ladda ned den här: Fasadsystems företagsbroschyr

Referensobjekt - August 26, 2014

Vi har kompletterat hemsidan med fler referensobjekt med bl.a. fler glastak, skärmtak och uterum/vinterträdgårdar.

Solavskärmning - April 24, 2014

Vi har kompletterat hemsidan med sidor och referensobjekt med olika solavskärmningar.
Många tillverkade i Wiconas Wicsolaire solskydds system.

Anmälan till Glaspriset 2014 - January 17, 2014

Fasadsystem har i år valt att lämna in två stycken bidrag till Glaspriset 2014.
Glaspriset är Glasbranschföreningens tävling om bästa glasbyggnadsprojekt, hela eller delar av glasbyggnad. Projektet ska ha färdigställts under 2012 eller 2013 i Sverige med svensk glas- och metallentreprenör.
Våra bidrag till tävlingen är: Villa Lystrum och Hedin Bil AMG Performance Center i Sisjön.

Se alla bidragen på Glasbranchföreningens hemsida GBF

Ny hemsida - January 18, 2014

Arbetet med att lägga in material på den nya hemsidan har äntligen kommit igång, och sidan kommer att vara publicerad under februari månad.