Historia

Fasadsystem AB startade 1980 och låg då, liksom nu i Stenkullens industriområde. Redan vid starten hade Jarl Hammarstrand som grundade företaget många års erfarenhet av fasadmontage. Han hade fått mycket inspiration under många års jobb runt om i Sverige och utomlands, så som i Kuwait och Förenade Arabemiraten. Nu ville han själv börja tillverka och förse marknaden med aluminium, stål och glaspartier.

Vid starten 1980 var dagens VD Rainer Standerth involverad i företaget och har sedan dess så varit. Rainer och Jarl tillsammans med kollegor hoppades och trodde tidigt att Sverige skulle upptäcka behaget med underhållsfria partier som aluminium, stål och glaspartier i mångt och mycket är.

Åren har gått och nu är tredje generationen inne i bolaget sedan 10år. Trots generationsskiften och olika ägarstukturer så har och jobbar Fasadsystem fortfarande med att förse marknaden med underhållsfria produkter som kan skapa luft, rymd och ljus i och omkring en byggnad. Utan glas, aluminium och stål skulle dagens arkitektur vara mycket tråkigare och vi skulle inte alls ha samma möjligheter att skapa funktionella samt intresseväckande konstruktioner till rimliga kostnader.

Vi är idag runt 30st anställda.

Ladda ned vår företagsbroschyr här: Fasadsystems företagsbroschyr

Fasadsystem skapar en ljusare framtid.