Fasader Wictec 50

Fördelar med WICTEC:
Idealt för plana, vertikala, vinklade och månghörniga fasader.
Perfekt för sluttande och tredimensionella glastak, geometriska konstruktioner och uterum.
Individuell design med ett omfattande utbud för olika öppningstyper.
Stort utbud av profiler vilket skapar optimal frihet för kreativitet .
Kan kombineras med WICONA fönster, dörrar och skjutdörrar.
Enkelt att addera tilläggsfunktioner som inbrotts-, brand- och skottskydd, utan att förändra utseendet.
Brett utbud av profiler vilket tillåter ekonomisk anpassning till strukturella krav och optimalt utnyttjande av material. WICTEC 50 är den grundläggande versionen av fasadsystemet med en extra smal synlig profil, 50 mm, både ut- och invändigt. Dess unika flexibilitet märks inte minst på det stora urvalet av variationsmöjligheter och förbättrade alternativ, av vilka alla är genomförbara med små variationer från standardutförandet utan att kompromissa med utseendet.
Prestanda

 • Lufttäthet (enligt SS EN 12152): AE
 • Vattentäthet (enligt SS EN 12154): RE 1200
 • Motstånd mot vindlast (enligt SS EN 13116): 2000/-3200 Pa 3000/-4800 Pa (Säkerhet)
 • Luftljudsisolering, Rw (C;Ctr): 50 (-1,-4) dB
 • Inbrottsskydd (enligt SS EN 1627): RC1N, RC1, RC2, RC3
 • Skottskydd (enligt SS EN 1522): FB4 S, FB4 NS
 • Kvalitetssäkring: Certifierad enligt SS EN ISO 9001:2008
 • Profildjup: 50 till 260 mm
 • Värmeisoleringsförmåga: Uf värde ner till 1.2 W/(m²K)
 • Fyllningstjocklek: 3 till 63 mm
 • Glasvikt: Upp till 5.6 kN
 • 3D fasader: Upp till 45° (per sida = 90° vinkel)
 • Taklutning: Ner till 10°
 • Christian Berner 01
 • Knutpunkten 01
 • Landsarkivet 01
 • Knutpunkten 02