Wicline 75

Med 10 mm mer i profildjup än Wicline 65 evo uppnår WICLINE 75 evo högsta värmeisolerings- och statikegenskaperna. Systemet är anpassat för kommande prestandakrav i framtidens byggnadsarkitektur.
Prestanda
Uf- värden från 1.9 till 1.2 W/(m2K) för WICLINE 75 evo
Tillsammans med modernaste isolerteknik, systemets slimmade design och höga statik nås mycket låga Uw- värden för den totala fönsterkonstruktionen
Inbrottsskyddsklass MK 1, MK 2, MK 3 enl. SS ENV1627
Skottskyddsklass FB4 enl. SS EN1522
Lufttäthet: 4
Regntäthet: Upp till E900
Öppningsvarianter för fönster/fönsterband:
Sidohängda fönster
Sido-/underkantshängda fönster
Underkants-/sidohängda fönster
Dubbelfönster med lös mittpost (franskt fönster)
Horisontala pivåfönster
Vertikala pivåfönster
Fönster med dold båge (blockfönster)
Parallella skjut/underkantshängda fönster
Överkantshängda fönster, utåtgående
Fönsterdörrar