Wicline 65

Modern teknologi och ett omfattande profilutbud gör WICLINE 65 evo till ett fönstersystem som möter de flesta krav inom ett brett spektrum av användningsområden. Genom ett minimerat konstruktionsdjup på enbart 65 mm är systemet ett perfekt val när krav på slimmade lösningar är ett designkrav samtidigt som systemet möter höga standarder inom prestandaområden som värme- och ljudisolering. WICLINE 65 evo gör förhållandet mellan pris, prestanda och utförande mycket tilltalande.
Prestanda
Uf- värden från 1.9 till 1.4 W /(m²K) för WICLINE 65 evo
Genom systemets slimmade design och statik når fönstret låga Uw-värden
Inbrottsskyddsklass MK1, MK2, MK3 enl. SS ENV1627
Skottskyddsklass FB4 enl. SS EN1522
Lufttäthet: 4
Regntäthet: Upp till E900
Öppningsvarianter för fönster/fönsterband:
Sidohängda fönster
Sido-/underkantshängda fönster
Underkants-/sidohängda fönster
Horisontala pivåfönster
Vertikala pivåfönster
Fönster med dold båge (blockfönster)
Parallella skjut/underkantshängda fönster
Överkantshängda fönster, utåtgående Fönsterdörrar