Fönster

WICLINE – Funktion och design för byggnader med karaktär
Varje byggnad är unik. Individuellt designade fönster är en viktig del i varje specifikt arkitektoniskt koncept, de bestämmer estetiken på hela fasaden samtidigt som de sätter en särskild karaktär på byggnaden. WICLINE- serierna erbjuder det bästa sättet att producera komplexa men samtidigt attraktiva fönsterutföranden med en hög nivå av funktionalitet och precisa dimensioner. WICLINE- sortimentet inkluderar koncept med flera nivåer för säkerhet samt för både värme- och ljudisolering. Den omfattande systemvariationen erbjuder ett stort urval av möjligheter för öppning både inåt och utåt, liksom olika designvarianter:
Sidohängt, sido-/underkantshängda, underkantshängda fönster
Dubbelfönster med lös mittpost (franskt fönster)
Fönster med dold båge
Välvda fönster
Parallella skjut-/underkantshängda fönster
Horisontala pivåfönster
Vertikala pivåfönster
Överkantshängda fönster, utåtgående
Parallella fönster med lös mittpost (franska fönster), utåtgående
Sidohängda-/ överkantshängda bågar, utåtgående