EI30/EI60

Dörren har ett dörrbladsdjup på 77 mm och uppbyggd i fem profillager för bästa brandisolering. Klarar brandskyddsklasser från E15 till EI90 Dörren ansluts enkelt till fasta brandskyddande partier från WICSTYLE 77FP systemet eller till vårt brandskyddande fasadsystem WICTEC 50FP.
Prestanda

 • Dörrbladsstorlek: 1410×2510 mm (max)
 • Utförande: Enkeldörr, pardörr
 • Fals för glas & fyllningar: 15-42 mm
 • Inbrottskydd: Upp till klass 3 enligt SS-ENV 1627**
 • Brandskydd: Brandskyddsklass E15,E30, EI15, EI30, wenl. SS-EN 1363/1364/1634
 • Röktäthet: Enligt SS-EN 1634-3
 • Panik och nödutrymning: Enligt SS-EN 179/1125
 • Värmeisolering: *Uf 2,2 W/m2K enligt SS-EN 10077
 • Wicstyle 77FP-1
 • Wicstyle 77FP-2
 • Wicstyle 77FP-3
 • Wicstyle 77FP-4 - Bakkant vid 90° öppning totalt 139 mm