Sillfabriken Göteborg

  • Sillfabriken 01
  • Sillfabriken 01

Fakta Objektet

Plats: Göteborg
Arkitekt: Gunilla Bergström, Abako
Entreprenör: Johansson & Rehn

Kommentar

Vid Älvsborgsbrons södra fäste, området Röda Sten , nära Klippans kulturreservat ligger Sillfabriken. Huset byggdes 1949. Sillfabriken är ett bra exempel på hur man tar till vara en äldre byggnads charm och utvecklar den för att möta de moderna och kreativa företagens behov och krav på flexibilitet och hållbarhet. Glaspartiet signalerar en ny tid samtidigt som den ger associationer till såväl fisknät och fiske som 1900-talets uppglasade industriarkitektur.