Miljöpolicy

Fasadsystems Miljöpolicy

Vår affärsidé bygger på att utföra och leverera material och arbete enligt våra kunders önskemål. Därför är vår strävan att ha hög kvalitet samt ett miljöriktigt byggande. 

Vi skall på bästa sätt följa gällande lagar, föreskrifter och andra krav samt arbeta för en ständig förbättring av miljöarbetet för att på så sätt minska negativ miljöpåverkan på människor och vår omgivande miljö.  

Vi på Fasadsystem AB skall använda leverantörer, varor, maskiner, fordon samt inhyrda tjänster av företag som arbetar aktivt med miljöfrågor. Utgångspunkten skall vara att minimera en negativ hälsa och miljöpåverkan. 

Vi skall verka för att samtliga personer i organisationen jobbar för minsta möjliga miljöpåverkan samt att alla har god kännedom om företagets miljöarbete.