Landsarkivet

 • Landsarkivet 01
 • Landsarkivet 02
 • Landsarkivet 03
 • Landsarkivet 04
 • Landsarkivet 05
 • Landsarkivet 06
 • Landsarkivet 07
 • Landsarkivet 08
 • Landsarkivet 09
 • Landsarkivet 10
 • Landsarkivet 11
 • Landsarkivet 12
 • Landsarkivet 13
 • Landsarkivet 14
 • Landsarkivet 15
 • Landsarkivet 16
 • Landsarkivet 01
 • Landsarkivet 02
 • Landsarkivet 03
 • Landsarkivet 04
 • Landsarkivet 05
 • Landsarkivet 06
 • Landsarkivet 07
 • Landsarkivet 08
 • Landsarkivet 09
 • Landsarkivet 10
 • Landsarkivet 11
 • Landsarkivet 12
 • Landsarkivet 13
 • Landsarkivet 14
 • Landsarkivet 15
 • Landsarkivet 16

Fakta Objektet

Plats: Göteborg
Arkitekt: White Arkitekter Göteborg
Byggentreprenör: Wäst-Bygg
Glasleverantör: Norrefeldt Glas & GFAB Alstermoglas

Kommentar

Några av faderna också tillverkade i Wictec-60. Glas vid balkonger med Q-railings golvprofil. Vinge för solavskärmning från Wiconas specialsortement.