Knutpunkten

  • Knutpunkten 01
  • Knutpunkten 02
  • Knutpunkten 03
  • Knutpunkten 04
  • Knutpunkten 05
  • Knutpunkten 01
  • Knutpunkten 02
  • Knutpunkten 03
  • Knutpunkten 04
  • Knutpunkten 05

Fakta Objektet

Plats: Mölndal
Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor
Byggentreprenör: NCC Göteborg
Glasleverantör: Pilkington

Kommentar