Pressmeddelande

Pressmeddelande – Roslöv och Fasadsystem utökar samarbetet och blir partners.
 

Roslöv och Fasadsystem har tecknat avtal om att Fasadsystem förvärvar aktier i Roslöv. Förvärvet är en del av en tillväxtstrategi för att kunna möta morgondagens krav och önskemål på bästa sätt.

Förvärvet skapar större möjligheter och vi utökar ett redan fungerande samarbete ytterligare. Tillträde sker omgående.

I samband med förvärvet kommer Fasadsystems delägare Tommie Standerth gå in som VD i Roslöv. Tommie kommer också sitta kvar i sin tjänst på Fasadsystem. Bolagen kommer fortsätta bedriva sina verksamheter på var sitt håll med framförallt ökat och förbättrat samarbete i fokus.

Fasadsystems förvärv av del i Roslöv stärker bägge bolagens erbjudande av produkter till dörr och glasfasadbranschen. Vårt tidigare samarbete kan utökas och vi kan få ett större inflytande i branschen och på så sätt kunna erbjuda fler produkter/tjänster till våra kunder” säger Håkan Sävås, delägare och vvd i Roslöv.

Fasadsystem och Roslöv har haft ett nära och väl fungerande samarbete under flera år. Vi har liknande syn i många frågor och detta köp är en del i att stärka dessa band ytterligare. Våra varumärken strävar efter ständig utveckling, hålla våra anställda välmående samt våra kunder i framkant” säger Tommie Standerth, delägare av Fasadsystem och ny VD Roslöv.
För ytterligare information vänligen kontakta:

Tommie Standerth, verkställande direktör Roslöv, tel. 0766 23 23 70

Håkan Sävås, vice verkställande direktör Roslöv, tel. 031 84 09 53

Rainer Standerth, verkställande direktör Fasadsystem, tel. 0705 53 41 55